سایت های خبری - موضوعی

همکاران و حامیان تجاری

ثبت پکیج - اطلاعات پایه
با تعریف پکیح های خبری توسط کاربر اخبار دریافتی براساس فیلترهای اعمالی برای کاربر نمایش داده می شود .

  ثبت اطلاعات عمومی پکیج شامل عنوان و توضیح مختصر

 • ثبت گروه های موضوعی برای پکیح
 • براساس موضوع های خبری متفاوت مانند فناوری اطلاعات ، تحولات منطقه، هنری ، اقتصادی و ... گروه های خبری دسته بندی شده و توسط کاربران جهت فیلتر دریافت خبر انتخاب می شوند .

 • ثبت خبرگزاری
 • در حال حاضر جستجوگر خبر حدود 100 خبرگزاری و وب سایت خبری را رصد می نماید که کاربران می توانند براساس نیاز و علاقه خود از میان سایت های موجود، سایت های مورد نظر را انتخاب نمایند.

 • ثبت برچسب
 • کاربر می تواند علاوه بر فیلترهای فوق، محتوای اخبار دریافتی را نیز براساس کلمات ثبت شده در برچسب فیلتر نماید . به این ترتیب تنهای اخباری که حاوی هر یک از کلمات ثبت شده در بخش برچسب ها باشند در اخبار انتخابی کاربر ثبت خواهند شد.

مدیریت پکیج

  لیست پکیج های ثبت شده توسط کاربر به همراه آمار اخبار دریافتی کل/امروز ، منتشر شده/نشده

  جستجو و مرتب سازی در لیست پکیج

مدیریت اخبار پکیج
کاربر می تواند از طریق این قسمت، اخبار دریافتی برای هر پکیج را براساس فیلترهای اعمالی، مدیریت نماید. همچنین گزارش آماری اخبار را مشاهده نماید و یا در لیست اخبار پکیج جستجو نماید.
 • اخبار منتشر شده
 • لیست اخبار منتشر شده در سایت و قابل دسترس از طریق وب سرویس و rss

  تغییر وضعیت خبر به عدم انتشار

 • اخبار منتشر نشده
 • لیست اخباری که مدیریت وضعیت آنها را به عدم انتشار تغییر داده است و از طریق وب سرویس و rss قابل دسترس نمی باشند .

  تغییر وضعیت خبر به انتشار

 • اخبار مدیریت نشده
 • لیست اخباری که وضعیت انها برای انتشار یا عدم انتشار توسط مدیر ، مشخص نشده است.

  تغییر وضعیت خبر به انتشار

 • اخبار بایگانی
 • لیست اخبار بایگانی شده توسط مدیر

 • گزارش آماری برچسب ها
 • گزارش آماری نموداری از فراوانی برچسب های ثبت شده در پکیج در اخبار دریافتی

مدیریت اخبار پکیج
کاربر می تواند از طریق این قسمت، اخبار دریافتی برای هر پکیج را براساس فیلترهای اعمالی، مدیریت نماید. همچنین گزارش آماری اخبار را مشاهده نماید و یا در لیست اخبار پکیج جستجو نماید.
 • اخبار منتشر شده
 • لیست اخبار منتشر شده در سایت و قابل دسترس از طریق وب سرویس و rss

  تغییر وضعیت خبر به عدم انتشار

 • اخبار منتشر نشده
 • لیست اخباری که مدیریت وضعیت آنها را به عدم انتشار تغییر داده است و از طریق وب سرویس و rss قابل دسترس نمی باشند .

  تغییر وضعیت خبر به انتشار

 • اخبار مدیریت نشده
 • لیست اخباری که وضعیت انها برای انتشار یا عدم انتشار توسط مدیر ، مشخص نشده است.

  تغییر وضعیت خبر به انتشار

 • اخبار بایگانی
 • لیست اخبار بایگانی شده توسط مدیر

 • گزارش آماری برچسب ها
 • گزارش آماری نموداری از فراوانی برچسب های ثبت شده در پکیج در اخبار دریافتی

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.